Florenckie święta

18 lutego parada historyczna w centrum miasta ku czci Anny Marii Luisy
24 czerwca Ognie św. Jana
7 września festiwal Rificolona, parada z lampionami