Baptysterium San Giovanni

Najstarszym budynkiem położonym na florenckim Piazza San Giovanni jest Baptysterium San Giovanni. Znajdziesz je w pobliżu wejścia do katedry Santa Maria del Fiore. Powstawało, od IV do VI wieku n.e., zaplanowane jako ośmioboczna budowla centralna z półkolistą absydą. Swój dzisiejszy wygląd baptysterium zawdzięcza gruntownej przebudowie, jakiej dokonano między XI a XII wiekiem. Wtedy to zewnętrzne ściany pokryto białym i zielonym marmurem. Dach, pochodzący z pierwszej połowy XII wieku, przypomina swoisty namiot, a jego zwieńczenie stanowi latarnia, datowana na 1150 rok. Ok. 50 lat później dobudowano prostokątne prezbiterium.

Do baptysterium można wejść przez troje drzwi z brązu. Od południa stanowi je dzieło Andrea Pisana z 1330 roku, przedstawiające sceny z życia Jana Chrzciciela i alegoriami cnót. Od północy to drzwi wykonane przez Lorenzo Ghiberti, nad którym pracował prawie 25 lat, począwszy od 1402 roku. Uwiecznił na nich 24 sceny z Nowego Testamentu. Również drzwi od wschodniej strony świątyni zdobi dzieło Ghiberti, i to najbardziej znane ze wszystkich trzech. To Drzwi Raju, obrazujące 10 scen ze Starego Testamentu wraz z postaciami biblijnymi i współczesnymi twórcy artystami. Lorenzo zakończył ich budowę w 1450 roku. Swą nazwę to wspaniałe dzieło sztuki zyskało dzięki Michałowi Aniołowi.

Ściany i posadzkę zdobią kolorowe płyty z kamienia, tworzące ciekawe wzory geometryczne. Wnętrze dachu i łuk tęczowy pokrywają pochodzące z XIII wieku wspaniałe mozaiki.

W baptysterium znajdziemy także nagrobek antypapieża Jana XXIII, dwa sarkofagi rzymskie oraz sarkofag biskupa Ranieri.