Katedra Santa Maria Del Fiore

Katedra Santa Maria Del Fiore powstała na miejscu pochodzącego z IV wieku katedralnego kościoła Santa Reparata.

Prace pod nadzorem Arnolda di Cambio rozpoczęto w 1294 roku - wymyślono, że nową świątynię można wznieść wokół istniejącego kościoła, który zburzono dopiero prawie 80 lat później. Katedrę konsekrowano w 1436 roku. Po 30 latach udało się ukończyć budowaną nad sklepieniem latarnię zwieńczoną złocistą kulą, jeszcze później zamknięto prace nad fasadą katedry.

W drugiej połowie XVI wieku zburzono zaprojektowaną przez di Cambio elewację, której budowy przez tyle lat nikomu nie udało się doprowadzić do końca. Rozpisano wtedy konkurs na projekt nowej fasady, jednak ta część budowanej świątyni okazała się być ewidentnie pechowa - przez 300 lat odrzucano napływające propozycje i dopiero w 1871 roku zaakceptowano neogotycki projekt Emilia de Fabris. Fasadę ukończono wreszcie w 1887 roku, kończąc tym samym trwającą bez mała 600 lat budowę katedry. Trzeba jednak dziś przyznać, że dzieło tak wielu pokoleń prezentuje się imponująco - ma wymiary 153 x 38 metrów, wznosząc się przy tym 90 metrów nad ziemią.

W południowej, najstarszej części katedry znajdziemy wspaniały portal, zwany Porta della Mandorla. Nad wejściem możemy podziwiać datowaną na ok. 1420 rok płaskorzeźbę autorstwa Nanniego di Banco, przedstawiającą Wniebowzięcie Marii Panny. Pomiędzy umieszczonymi w fasadzie czterema pilastrami znajdziemy portale ze scenami z życia Marii Panny. Na tympanonie nad środkowym portalem znajduje się płaskorzeźba ukazująca Marię z patronami miasta, natomiast obok znajdziemy figury Miłosierdzia i Wiary.

Wspaniałą, kolorową marmurową posadzkę świątynia zawdzięcza Bacci, Guliano d'Angolo, Francesco de Sangallo i innym, którzy pracowali nad nią w sumie prawie 135 lat.

W lewej nawie umieszczono dwa obrazy pochodzące z XV wieku, na których widnieją konne pomniki kapitanów wojsk: Niccolo da Tolentino namalowany przez Andrea del Castagno oraz Giovaniego Acuto - dzieło Paolo Uccella.

W świątyni znajdziemy również dzieła Bicciego di Lorenzo w postaci namalowanych na deskach obrazów, przedstawiających świętych Kosmę i Damiana. Atrakcją jest też dzieło Domenica di Michelino z drugiej połowy XV wieku. Goden uwagi są również freski zdobiące wewnętrzne ściany kopuły, obrazujące Sąd Ostateczny. Powstały w drugiej połowie XVI wieku za sprawą Vasariego i Zuccariego.

Za katedrą znajdziemy muzeum - Museo dell'Opera del Duomo - w którym możemy podziwiać zbiory dzieł sztuki pochodzące z katedry, dzwonnicy i baptysterium.