Katedra Santa Reparata

Katedra Santa Reparata powstała na przełomie IV i V wieku. W jej budowie wykorzystano pozostałości jednej z rzymskich świątyń. Dziś na jej miejscu stoi katedra Santa Maria del Fiore.

Wnętrze katedry dzieliły trzy kolumny, każda z nich wyznaczała osobną nawę. Zakończenie nawy głównej stanowiła absyda. Niestety, VI wiek przyniósł ówczesnym wojnę z Gotami z Bizancjum, którzy bezlitośnie zburzyli kościół. Odbudowywano go niemal 200 lat - od VII do IX wieku, starając się jak najwierniej zachować plan poprzedniej świątyni. Dobudowano do niej dwie zakończone absydami kaplice boczne, a w XI wieku podniesiono trochę prezbiterium, by umieścić pod nim kryptę. Z kolei na zewnątrz, z obu stron absydy, wybudowano piękne dzwonnice.

W 1296 roku wokół istniejącego kościoła rozpoczęto prace nad budową nowej katedry, z której korzystano do 1375 roku - potem ją rozebrano. W 1966 roku konserwatorzy powstałej tu katedry Santa Maria del Fiore odkryli podposadzkowe pozostałości wcześniejszych budowli. W podziemiach możemy dziś studiować fragmenty fresków i posadzki, które zdobiły poprzedni kościół. Zobaczymy tu też płyty nagrobne, m.in. płytę z grobu Filippo Bruneschiego.